Karlstads kommuns grafiska profil

Viktigt med en tydlig avsändare

himmel

Vår grafiska profil förstärker bilden av Karlstad och ger oss ett enhetligt ansikte utåt och en tydlig avsändare. 

Alla verksamheter i Karlstads kommun ska använda sig av solen tillsammans med Karlstads kommun eller karlstad.se, som är vår logotyp, och kommunicera enligt den grafiska profilen. Vår grafiska profil talar bland annat om vilka typsnitt som ska användas, hur bilderna ska se ut och vilka färger som passar bäst.

Vår grafiska handbok visar hur vi ska se ut

Vår grafiska handbok finns till för att förenkla arbetet när vi ska kommunicera. Den är ett praktiskt arbetsverktyg som innehåller massor av anvisningar, råd och tips. Den visar hur vi ska se ut i till exempel trycksaker, presentationsmaterial, filmer, på skyltar och fordon, i annonser och på affischer. Den grafiska handboken uppdateras kontinuerligt.

Läs Karlstads kommuns grafisk handbok.pdf

Uppdaterad den