Vår varumärkesplattform

Varumärkesplattform för Karlstads kommun och platsvarumärket Karlstad

Varumärket är allt det som vi förknippas med – känslor och associationer. Varumärkesplattformen tydliggör de egenskaper och värden som vi vill att omvärlden ska förknippa platsen Karlstad med och som Karlstadsborna ska förknippa Karlstads kommun med.

Plattformen ska bidra till att vi kommunicerar mer effektivt både som kommun och plats, och vara grunden för all kommunikation våra verksamheter gör.

Det kommunala varumärket är en del av platsen.

Kommun och plats - två varumärken

I vårt varumärkesarbete skiljer vi på två varumärken – kommunverksamhetens och platsens:

  • Karlstads kommuns varumärke, den glada solen, används för att kommunicera kommunens uppdrag och verksamhet, allt det vi erbjuder, till exempel vård, skola,omsorg, kultur och skötsel av staden.
  • Karlstads platsvarumärke används för att på ett enhetligt sätt marknadsföra och kommunicera platsen Karlstad som besöksstad, studentstad, etableringsort eller plats att bo på.

Vår glada sol använder vi för att kommunicera den kommunala verksamheten som är skattefinansierad.

Kommunens varumärkeslöfte: Lite gladare dagar

Karlstads kommuns varumärkeslöfte är "Lite gladare dagar". Det ska genomsyra känslan i kommunikationen och fungera som en ledstjärna.

Karlstads kommun har en unik symbol och en unik historia. Det handlar om vår sol och de historier och värden som är inbyggda i den. Vår glada värdshusvärdinna Sola i Karlstad, människornas öppna och glada sinnelag och naturligtvis de många soltimmarna. I en glad kommun så blir det mesta lite lättsammare och vi kommunicerar med glimten i ögat.

Vårt platsvarumärke används för att marknadsföra Karlstadsregionen som besöksstad, studentstad, etableringsort eller plats att bo på.

Platsens varumärkeslöfte: Varmt välkommen

Platsen Karlstads varumärkeslöfte är "Varmt välkommen". Likt Eva-Lisa Holtz, Sola i Karlstad, vill vi att våra gäster, nya invånare och företag ska trivas och må bra.

Även om andra svenska städer skulle vilja beskriva sig som glada, trevliga och välkomnande är det först när man, som vi, hämtar kraften ur rötterna och historien som det blir sant och långsiktigt hållbart.

Viktiga verktyg på ständigt pågående resa

Varumärkesplattformen är ett strategiskt styrdokument för Karlstads kommuns varumärkesbyggande arbete. Tillsammans med den grafiska profilhandboken är varumärkesplattformen vårt viktigaste verktyg på en ständigt pågående varumärkesresa.

Har du några frågor om varumärkesplattformen är du välkommen att kontakta Linda Olsson, kommunikationsstrateg, e-post linda.olsson@karlstad.se, telefon 054-540 10 23.

Varumärkesplattform Karlstad.pdf

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den