Varumärkesplattform

Sveriges bild av Karlstad

himmel_liggande

I augusti 2018 genomförde företaget Tendensor varumärkesundersökningen Bilden av Karlstad 2018 på uppdrag av Karlstads kommun. Syftet med undersökningen var att få en bild av hur Karlstad uppfattas i övriga Sverige.

Undersökningen resulterade i ett attraktionsindex som kan jämföras med andra städer som gjort undersökningen. Ett nationellt representativt urval bestående av 800 personer fick svara på vad de tycker om Karlstad – deras svar ger en bild av varumärket Karlstad och blir en bra bas för ett långsiktigt varumärkesarbete.

Karlstadsbor är exkluderade i undersökningen. Karlstads kommun gör regelbundet varumärkesundersökningar för att få en bild av hur resten av Sverige uppfattar Karlstad. De tidigare varumärkesundersökningarna gjordes 2008, 2011 och 2014. Resultatet i 2018 års varumärkesundersökning visar på en positiv utveckling i de flesta områden.

Karlstad möts av positiva attityder

Undersökningen visar att Karlstad möter mycket positiva attityder i landet. Den goda helhetsbilden bidrar i stor utsträckning till Karlstads attraktivitet.

I fyra frågor jämförs Karlstad med tre andra städer – Växjö, Gävle och Sundsvall. De är utvalda eftersom Karlstad i olika sammanhang brukar jämföra sig med dem.

Jämförelsen visar att Karlstad är mest värd att besöka som turist, har det rikaste kulturutbudet, är mest intressant att bo i och erbjuder de mest intressanta jobben. Växjö tillskrivs det starkaste näringslivet. Resultatet är mycket positivt men visar att vi behöver bli bättre på att synliggöra det spännande näringsliv som finns i Karlstad.

Karlstad förknippas främst med solen

De flesta svarar spontant solen när de hör talas om Karlstad. Enligt Tendensor så finns det inget liknande exempel i Sverige när det gäller konstruerat platsbegrepp. Det är unikt för Karlstad – och har en positiv laddning!
– Detta måste vara världsrekord i konstruerat platsbegrepp. Det finns inget liknande exempel i Sverige, det är unikt för Karlstad och det är positivt laddat, säger Per Ekman, varumärkesexpert och VD på Tendensor.

Efter solen förknippar man Karlstad främst med Klarälven, Vänern, natur och människor. De flesta tror att närheten till naturen, miljön och solen skulle vara det bästa med att bo i Karlstad. Därefter följer lagom stort, närheten till vatten och människorna.

Nedan kan du ta del av hela undersökningen.

Läs varumärkesundersökningen Bilden av Karlstad

Uppdaterad den