Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Platsvarumärke

Platsvarumärket - grafisk profil

Grafisk profil

Karlstads grafiska profil förstärker bilden av Karlstadsregionen och ger oss ett enhetligt ansikte utåt och en tydlig avsändare. 

Om du vill använda varumärket Karlstad följ anvisningarna och råden så underlättar du för mottagaren att ta till sig informationen och tydligt se att det är Karlstadsregionen som är avsändaren. På så vis blir varumärket starkare och tydligare. 

Längst ner på sedan finns den grafiska profilen att ladda ner i pdf-format.

 

Typsnitt

Våra typsnitt är viktiga redskap i arbetet med att bygga vårt varumärke. De skapar tydlighet och en röd tråd i allt vi gör och ska användas när platsvarumärket Karlstad är huvudavsändare. Typsnitten har tydliga kopplingar till Karlstads kommuns typsnitt, men för att skapa ett lättare och modernare intryck används Tee Franklin Medium i rubriker och Tee Franklin Book i kortare texter. Till brödtexter används Garamond 3. 

 

Tee Franklin Book – används till kortare texter till exempel ingresser eller liknande

 

Tee Franklin Medium – används till rubriker

 

Tee Franklin Bold – används till mellanrubriker, webb- och mejladresser i löpande text

 

Garamond 3 – används till brödtext

 

Inspiration trycksaker och kampanjmaterial

Här är några exempel på trycksaker och kampanjmaterial för Karlstad. Se det som inspiration och exempel på hur Karlstad kan kommunicera. Karlstads trycksaker ska alltid vara färgglada och levande. De viktigaste ingredienserna i kommunikationen är vårt löfte ”varmt välkommen” och våra glada färger. Du behöver inte alltid säga ”varmt välkommen” men mottagaren ska känna det. 

 

 

Ladda ner mallar till storbildstavlor

Vid samarbete med andra aktörer finns det mallar framtagna för storbildstavlor där platsvarumärket Karlstad placeras längst ner till höger på en tonad färgbakgrund. Det finns fem tonade färgbakgrunder att välja mellan.

Nedan finns mallar för storbilds- och digitalatavlor.