Platsvarumärke

Kontakta Linda Olsson

Vår logotyp

Här kan du ladda ner Karlstadsregionens logotyp med den glada solen.

Karlstadsregionen förknippas med solen som ger energi och sprider värme. Invånarna har sol i sinnet och är kända för sitt trevliga bemötande och sin gästfrihet. Vi vill att alla ska känna sig välkomna i vår region. En livlig region med möjlighet till ett skönare liv. Öppenheten, gästvänligheten, vattnet, pulsen och närheten skapar den genuina
Karlstadskänslan. 

Vår logotyp förmedlar det som vi hoppas att alla våra gäster, nya invånare
och företag ska känna. Varmt välkommen till Karlstad!

 

Logotypen finns i åtta varianter

Logotypen finns med enbart texten Karlstad eller med underraden Varmt välkommen, A warm welcome, visitkarlstad.se, Värmland, Convention Bureau, Karlstad Business Region eller Karlstadsregionen.

Nedan finns de olika logotyperna för nedladdning i eps- och png-format.

Logotypen får inte användas i sammanhang som kan anses kränkande, störande eller stötande. Ska logotypen användas i kommersiellt syfte så måste Karlstads kommun kontaktas för godkännande.