Platsvarumärke

Platsvarumärket

Mässmaterial

Vårt mässmaterial kännatecknas av färgglädje och tydlighet. Du är varmt välkommen att låna monterbord, roll-ups och beachflaggor.

För mässor, föreläsningar och liknande finns profilmaterial framtaget. Materialet innehåller bland annat en mässmonter, roll-ups och beachflaggor. Är du intresserad av att låna materialet?

Kontakta kommunikationsenheten, Karlstads kommun, telefon
054-540 10 23 eller mejla linda.olsson@karlstad.se