Kommun och politik

Så här kan du delta och påverka

Dina erfarenheter och synpunkter är viktiga och vi vill ha en bra dialog med dig som bor och verkar i Karlstads kommun. Här kan du läsa mer om hur du kan lämna förslag och påverka i olika frågor.

Uppdaterad den