Delta och påverka

Så jobbar vi med medborgardialog

Dialog om Stora torget juni 2016

Vi vill ha en bra och levande dialog med dig och jobbar därför med att förbättra möjligheterna för det.

Genom dialog med dig kan vi till exempel fånga upp nya idéer som vi annars inte tänkt på och våra styrande politiker kan få ett bredare underlag inför beslut.

Vår definition av medborgardialog

Medborgardialog är dialog med Karlstadsborna på kommunens initiativ i syfte att skapa delaktighet och ge Karlstadsborna inflytande.

Det handlar alltså inte om de utbyten vi har när du hör av dig med synpunkter och frågor. Medborgardialog handlar inte heller om att vi informerar om vad vi gör. Både den dagliga dialogen om våra verksamheter och information om vad vi gör är viktigt, men det är inte det vi kallar medborgardialog.

Aktuella dialoger

Här listar vi de dialoger som är aktuella i kommunen just nu och de dialoger vi har genomfört tidigare.

Aktuella medborgardialoger

Påverka via våra råd och nämnder

Kommunens nämnder har stöd av rådgivande organ, som till exempel pensionärsrådet. På så vis kan pensionärsföreningarna ta del av och påverka kommande beslut inom sina intresseområden.

Rådgivande organ

Uppdaterad den