Mångfaldsforum

Konsultation HBTQ 2017

Symbol för mångfaldsforum

I anslutning till Pride veckan i september 2017 frågade Karlstads kommuns Mångfaldsforum Karlstadsborna hur vi kunde bli en ännu mer HBTQ vänlig kommun? Man kunde svara dels på webben, dels genom att skriva sitt förslag och lägga i en brevlåda som fanns i Bibliotekshuset och i kommunens monter på Prideparaden. Kommunens politiker och tjänstemän fanns också på plats i tältet och tog emot muntliga förslag i samtal med besökarna.

Totalt kom 30 förslag in - 17 på papper, 13 på webben samt många muntliga förslag.

Exempel på de vanligaste förslagen

  • Prata om HBTQ i skolan.
  • Könsneutrala toaletter och omklädningsrum.
  • Mötesplats för HBTQ personer.
  • Synliggör ställningstagande året runt till exempel genom övergångsställe i pridefärger
  • Kompetenshöj egen personal till exempel genom att certifiera fler verksamheter.
  • Karlstad har kommit långt. Lär andra.

Mångfaldsforum tackar för alla förslag

Mångfaldsforum har gått igenom förslagen tillsammans med representanter från RFSL och Värmland Pride och arbetat vidare med dem.

Nattklubben Stolz som hade premiäröppning 24 februari 2018 är ett resultat av medborgardialogen.

Karlstads kommun har sedan tidigare certifierat elevhälsan och öppen fritid. Nu har vi gått vi vidare med att titta på vilken eller vilka verksamheter som härnäst behöver höja kunskapen i HBTQ-frågor. Ett resultat av arbetet är en intern normkritisk utbildning som all personal genomför på arbetsplatsträffar.

Karlstad är en kommun för alla. Det synliggörs året runt på olika platser i Karlstad. Vi belyser även gamla stenbron och vissa rondeller i pridefärgerna vid särskilda tillfällen.

Uppdaterad den