Mångfaldsforum

Konsultation HBTQ 2019

Symbol för mångfaldsforum

I anslutning till Prideveckan, augusti 2019, gick Karlstads kommuns Mångfaldsforum ut igen och frågade karlstadsborna hur vi kan bli en ännu mer HBTQ-vänlig kommun. Man kunde svara dels på webben, dels lämna förslag i någon av de brevlådor som stod på ett antal plaser runt om i kommunen. 

Brevlådorna var utplacerade på sex platser runt om i kommunen - Mitt i city, Centralsjukhuset i Karlstad, Karlstads universitet, biblioteket i Vålberg, Bergviks köpcentrum, Kontaktcenter i bibliotekshuset och kommunens monter på Prideparaden.

Totalt kom 75 svar på enkäten varav 65 på papper och 10 på webben.

I stort sett var det samma önskemålsområden som 2017 nämligen; utbildning, lokaler, mötesplatser och synliggörande. I år innehåller enkäten även många hatiska svar.

Karlstads kommun får också väldigt många positiva kommentarer kring det arbete som redan görs och beskrivs som en föregångare. Det som särskilt uppskattas är vårt engagemang i paraden, våra sätt att synliggöra HBTQ frågor samt att vi prioriterat utbildningar inom området för vår personal. Verksamheten Bfree är också mycket uppskattad.

Sammanställning av områden att arbeta vidare med

Utbildning

De absolut flesta förslagen rör utbildning. Det gäller både elever i skolan och personal inom skola, vård och omsorg liksom utbildning riktat till politiker. Förlagen handlar om utbildningar i normkritiskt tänkande och mer kunskap om HBTQ frågor. Särskild tyngdpunkt ligger på att höja kunskapen om trans- och intersexualitet.

Hat

En helt ny typ av synpunkter som tar mycket plats 2019 är synpunkter som är kritiska eller hatiska till HBTQ frågor. Det kan handla om allt från att man tycker att HBTQ-frågor ges för mycket plats och att man borde införa en hetroparad till rent hatiska kommentarer några av dessa kommentarer har religiös prägel. Det kommer också in synpunkter som önskar att vi ska agera mot högerextrema som genomför aktioner mot HBTQ.

Lokaler

När det gäller lokaler är det två typer av förändringsförslag som är frekvent återkommande nämligen; könsneutrala toaletter och omklädningsrum som möjliggör att duscha och byta om enskilt. Frågan om HBTQ boenden för äldre har också kommit in som förslag.

Mötesplatser

Förslag som rör vikten av att kunna mötas i en miljö där man kan känna sig trygg och får vara sig själv är också frekvent. En del upplever ett behov av att kunna träffas i smyg. Förslagen rör olika typer av verksamhet till exempel café, bar, nattklubb för äldre, och mötesplats för unga under 13 år.

Synliggörande

Kommunens arbete med synliggörande är något som uppskattas väldigt mycket och bedöms som viktigt för att Karlstad ska upplevas som en trygg plats för HBTQ personer. Man önskar sig ytterligare permanenta synliggöranden.

Mångfaldsforum tackar för alla förslag

Mångfaldsforum fortsätter att jobba vidare med förslagen och tackar för alla inlämnade förslag.

Här kan du läsa mer om Mångfaldsforum.

Uppdaterad den