Delta och påverka

Du kan lämna ett e-förslag

Har du en idé om hur Karlstad kan utvecklas och förbättras? Då kan du lämna ett e-förslag till kommunen. Det ger dig som Karlstadsbo möjlighet att påverka det du tycker är viktigt.

Ett e-förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om. Däremot omfattas inte våra kommunala bolag, så du kan inte lämna förslag som rör deras verksamhet.

Du lämnar ditt förslag digitalt via vår e-tjänst. Föreningar, organisationer eller sammanslutningar av annat slag kan inte lämna e-förslag.

Förslaget finns publicerat i 90 dagar så att andra kan läsa, kommentera och stödja förslaget genom att skriva under. Får ditt e-förslag 50 underskrifter eller mer skickas det vidare till berörd nämnd och hanteras där som ett ärende. 

Alla kan vara delaktiga och engagera sig

Alla som bor här kan lämna ett e-förslag och det finns ingen åldersgräns. Barn och unga kan också engagera sig. Välkommen att lämna ditt förslag, kommentera och stödja andras förslag.

En klättervägg på Vattentornet. Kampanjbild e-förslag

Frågor och svar

e-förslagHär hittar du svaren på de vanligaste frågorna om e-förslag och hur det fungerar.
Kontaktcenters kommunvägledare hjälper invånare

Kontakta kommunen

övriga frågorVill du ställa en fråga, lämna en synpunkt eller göra en felanmälan? Det gör du enkelt via vårt webbformulär.

Uppdaterad den