e-förslag

Lämna ditt e-förslag via vår e-tjänst

Du måste vara en registrerad användare för att skicka in ditt e-förslag, kommentera eller stödja andras. Du registrerar dig första gången du använder tjänsten och ditt namn kommer att synas på det publicerade e-förslaget.

Alla som lämnar förslag måste ha ett konto med namn och kontaktuppgifter. Det är för att vi ska kunna kontakta dig vid eventuella frågor. Du behöver även ha ett konto för att kunna kommentera och stödja andra förslag.

Till e-tjänsten för e-förslag

När du skickar in ett e-förslag blir det en allmän och offentlig handling. Det betyder att den som begär att få ta del av ditt e-förslag också har rätt till det. Dina personuppgifter, till exempel ditt namn, kommer att finnas med på webbplatsen och i samband med administration av förslaget.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att administrera förslaget. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.

Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www. karlstad.se/personuppgifter

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter 

Uppdaterad den