e-förslag

Frågor och svar om e-förslag

Här får du svar på de vanligaste frågorna om hur det fungerar och hur ett e-förslag hanteras av kommunen.

Vem kan skapa och skriva under ett förslag?

Alla som bor i Karlstads kommun kan skriva, kommentera eller stödja ett e-förslag. Det finns ingen åldersgräns. Barn och unga kan också engagera sig.

Hur lämnar jag ett e-förslag?

Alla som lämnar ett förslag måste ha ett konto med namn och kontaktuppgifter. Du registrerar dig som användare visa vår e-tjänst för e-förslag. När du har fyllt i dina kontaktuppgifter får du ett mejl med en länk. Den länken måste du klicka på för att bekräfta din e-postadress och aktivera ditt användarkonto.

När du har registrerat dig och loggat in, klickar du på "Lämna ett förslag" i menyn till vänster och följer sedan instruktionerna.

Vad kan mitt förslag handla om?

Ditt förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om. Förslag kan inte lämnas i frågor som rör myndighetsutövning mot enskild, som till exempel bygglov eller bistånd. Vi hanterar inte heller ansökningar om bidrag i olika former.

Däremot omfattas inte våra kommunala bolag, så du kan inte lämna förslag som rör deras verksamhet. Bolag inom koncernen är bland annat Karlstads bostads AB, Karlstads El- och Stadsnät AB, Karlstads Energi AB, Karlstad Airport AB och Mariebergsskogen.

Vad ska mitt förslag innehålla?

Ditt förslag ska ha en rubrik och en kortfattad beskrivning. Beskrivningen ska ge tydlig information om ditt förslag och vad du vill ska hända eller förändras. Förslaget ska vara konkret och handla om kommunens verksamhet, alltså det som kommunen har möjlighet att besluta om.

När du skriver ditt förslag tänk på att vara tydlig, konstruktiv, och ha en hänsynsfull ton. Förslag som är oseriösa, kränkande, eller på annat sätt stötande kommer inte att publiceras. Om förslaget inte blir godkänt kommer du som skrivit förslaget att få information om varför förslaget inte har accepterats.

Hur kommenterar jag eller skriver under ett förslag?

Om du vill kommentera eller skriva under ett förslag loggar du in på e-tjänsten. För att skriva under ett förslag måste du vara en registrerad användare på webbplatsen. Då kan du se alla förslag och sedan välja det förslag du är intresserad av. Du kan bara skriva under ett förslag en gång.

När du skriver under ett förslag har du också möjlighet att lämna en kommentar. Skriv din kommentar i kommentarsfältet. Din kommentar publiceras efter granskning.

Går det att lämna in ett förslag på papper?

Ja, det går att lämna in förslaget på papper. Du skriver ditt förslag på en blankett som du kan skriva ut från vår webbplats eller hämta hos Kontaktcenter i Bibliotekshuset. Förslaget lämnar du sedan till Kontaktcenter, som granskar det och sedan publicerar det på webbplatsen.

Blankett för e-förslag

Läs mer om Kontaktcenter

Hur lång tid tar det innan mitt förslag publiceras?

När du har skickat in ditt förslag granskas det. Granskning sker på vardagar under kontorstid. Ditt förslag publiceras sedan på webbplatsen.

Varför publiceras inte mitt förslag?

Förslag kan inte lämnas i frågor som rör myndighetsutövning mot enskild, som till exempel bygglov eller bistånd. Vi hanterar inte heller ansökningar om bidrag i olika former. Det kan hända att ditt förslag inte publiceras överhuvudtaget, till exempel om;

  • Det finns en pågående parallell process eller rättsprocess.
  • Det finns ett liknande e-förslag som samlar underskrifter.
  • Kommunen har publicerat ett liknande e-förslag som inte har fått tillräckligt många underskrifter under de senaste tolv månaderna.
  • Kommunen har behandlat ett liknande e-förslag under de senaste tolv månaderna.
  • Förslaget bryter mot svensk lag, är diskriminerande eller på andra sätt olämpligt.
  • Förslaget handlar om lagar och regler som riksdagen beslutar om och ligger därför utanför kommunens ansvar.
  • Förslaget ligger i övrigt inte inom kommunens ansvar.

Om förslaget inte blir godkänt kommer du som skrivit förslaget att få information om varför det inte har accepterats.

Kan jag marknadsföra mitt förslag?

Förslaget visas på vår webbplats. Du som lämnar ett förslag ansvarar själv för att marknadsföra det, till exempel via sociala medier. Enskilda förslag kommer inte att marknadsföras särskilt av kommunen.

Hur många underskrifter måste ett e-förslag få för att det ska behandlas vidare?

För att ett förslag ska behandlas av en politisk nämnd måste det få minst 50 underskrifter. De e-förslag som inte får 50 röster kommer att besvaras av en handläggare på berörd förvaltning.

Hur länge finns mitt förslag publicerat för att samla underskrifter?

Ditt förslag finns publicerat i 90 dagar så att andra kan läsa, kommentera och skriva under.

Vad händer efter 90 dagar?

Får förslaget minst 50 underskrifter kommer det att hanteras av ansvarig nämnd. De förslag som får 49 underskrifter eller färre besvaras av handläggare på förvaltning.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den