Delta och påverka

Så kan du påverka politiken

Som medborgare har vi ett gemensamt ansvar för att samhället fungerar och tillgodoser våra behov. Vi kan påverka politiken genom att uttrycka våra åsikter, vi kan påverka beslut och vi kan vara med och bestämma.

Delta i kommunalvalet vart fjärde år

Ett sätt påverka den kommunala verksamheten är att vart fjärde år vara med och välja de politiker som styr kommunen. Kommunalvalet sker samma dag som val till riksdagen och landstinget.

Gå med i ett parti eller i en intresseorganisation

En annan väg till delaktighet och påverkan är att bli medlem i ett politiskt parti eller i ett ungdomsförbund. Partipolitiken skapar möjligheter att tillsammans med andra arbeta för det samhälle du tror på i enlighet med de värderingar du har. Den ger dig också möjlighet att själv bli förtroendevald.

Att bli medlem i intresseorganisationer och föreningar är andra aktiva sätt att påverka.

Kontakta en politiker

Vill du påverka kan du ta kontakt med de politiker som är med i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Här kan du se vilka som är politiker i Karlstads kommun och deras e-postadresser. 

Lämna ett e-förslag till kommunen

Ett e-förslag är en idé eller ett förslag från en invånare till kommunen, e-förslagen kallades tidigare för medborgarförslag. E-förslagen ger dig som Karlstadsbo en möjlighet att påverka det som du tycker är viktigt

Lämna synpunkter till kommunen

Du kan lämna synpunkter till kommunen via webbformuläre-post, brev, telefon eller genom att besöka vårt Kontaktcenter i Bibliotekshuset.

Delta i medborgardialoger

Du är välkommen att uttrycka din åsikt i de medborgardialoger Karlstads kommun genomför om olika frågor.

Folkinitiativ

Kommuninvånare har rätt att, via ett så kallat folkinitiativ, få prövat om en kommunal folkomröstning ska hållas i en viss fråga. För att en prövning ska ske behöver folkinitiativet få stöd av minst tio procent av de röstberättigade kommuninvånarna.

Kommunal folkomröstning

Folkomröstningar kan hållas i en kommun, det är kommunfullmäktige som beslutar om en folkomröstning ska hållas. Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande. 

Uppdaterad den