Digitala Karlstad

Ett gemensamt ansvar

Solrosor framför en blå himmel

Våren 2017 påbörjades arbetet med att forma en plan för Karlstads kommuns digitaliseringsarbete. Planen har tagits fram mot bakgrund av genomförda workshops, intervjuer, medarbetarenkät och medborgardialog.

Totalt har cirka 700 personer deltagit i olika former. I formandet av strategin har även nationella initiativ beaktats och trender i vår omvärld.

Vår värdegrund "Vi är till för Karlstadsborna" genomsyrar allt vi gör och så även vårt digitaliseringsarbete. Vi ska skapa bra vardagar för Karlstadsborna.

Ett viktigt ingångsvärde för oss som koncernen är att ingen äger och samtidigt äger vi alla digitaliseringsfrågan. Digitalisering har inget eget värde och är inget mål i sig. Vi har ett gemensamt ansvar. Verksamhetsutveckling med digitala förtecken ska bidra till måluppfyllelse av politikens mål som de beslutat ska gälla för hela vår koncern.

Redan idag finns många goda exempel inom koncernens verksamheter. Detta ska vi ta tillvara och bygga vidare på men vi måste också aktivt söka efter nya möjligheter. Vår process för framtagandet av planen har därför fokuserat på att ta till vara på den lust och engagemang som redan finns men även att den fokuserat på att lyfta fram vilka förmågor och grundläggande förutsättningar vi som koncern måste ha för att lyckas.

Läs mer om Karlstads kommuns värdegrund 

Medborgardialog 2017

Under 2017 genomfördes en dialog med Karlstadsborna för att få deras tankar kring  digitalisering och smarta tjänster. En enkät genomfördes men vi var även ute på flera platser i staden och frågade Karlstadsborna. Via en enkät på vårt intranät involverade vi även våra medarbetare och resultatet från samtliga är en del av Digitala Karlstad. 

I Karlstad är vi stolta över att ha fått med Karlstadsborna och våra medarbetare på vår resa mot framtiden. Tillsammans gör vi digitala lösningar till något spännande och självklart. 

Enkät digitalisering 2017 - Karlstadsbor1.pdf

Enkät digitalisering 2017 - Karlstadsbor2.pdf

Uppdaterad den