Vatten och avlopp

Felanmälan vatten och avlopp

Är du utan vatten, misstänker en vattenläcka eller har hittat ett löst brunnslock? Gör en felanmälan till oss via vårt kontaktformulär. Vid akuta ärenden, ring 054-540 65 70 (utanför kontorstid kopplas du till SOS Alarm).

Akuta ärenden ring 054-540 65 70

Har du inget vatten i kranen eller fått översvämning i källaren? Vid akuta ärenden, ring 054-540 65 70. Ring även om du ser vatten som kommer upp ur marken och du misstänker en vattenläcka. Kontakta oss också om ett brunnslock ligger löst och det finns risk för att någon kan trilla ner.

Inte akuta ärenden

Kontaktformulär, telefon och e-post

Har du dåligt tryck i kranen eller har du sett översvämmade dagvattenbrunnar? Kontakta oss via vårt kontaktformulär på webben, ring kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller skicka e-post till karlstadskommun@karlstad.se.

Här hittar kontaktformuläret och kan skicka in din fråga, synpunkt eller felanmälan. 

Appen Mitt Karlstad

Med appen Mitt Karlstad kan du enkelt ställa frågor, lämna synpunkter och göra felanmälan.

Mer information om appen Mitt Karlstad

Fastighetsägaren ansvarar för ledningar på sin egen tomtmark

Du som fastighetsägare ansvarar för vatten- och avloppsledningar på din egen tomtmark och fram till en halv meter utanför. Där sitter den så kallade förbindelsepunkten, och där tar kommunen över ansvaret för ledningarna.

Uppdaterad den