Servicegaranti

Kontaktcenter ska ge svar direkt

Genom Kontaktcenter i bibliotekshuset ska det bli enklare för medborgarna att snabbt få svar på sina frågor. Målet är att alla som kontaktar Kontaktcenter ska få sin fråga besvarad direkt.

Vi garanterar:

Om du inte får svar på frågan direkt, ska en återkoppling ske inom två arbetsdagar med besked om när du kan förvänta dig ett svar. Det gäller också om ansvaret för frågan har tagits över av en annan förvaltning i kommunen.

Om vi inte håller det vi lovar:

Vi återkommer snarast med en förklaring till varför det har dröjt och ger besked om när du kan förvänta dig ett svar.

Kontakta oss:

Kontaktcenter
Karlstads kommun
Besöksadress: Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26, 652 24 Karlstad
Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den