Kontakta Karlstads kommun

Kontaktcenter ska ge svar direkt, det är vår servicegaranti.

Genom Kontaktcenter i bibliotekshuset är det enklare för dig att snabbt få svar på dina frågor. Vi ger dig servicegaranti om snabb återkoppling och vårt mål är att alla som kontaktar Kontaktcenter ska få sin fråga besvarad direkt.

Vi garanterar:

Om du inte får svar på frågan direkt, ska en återkoppling ske inom två arbetsdagar med besked om när du kan förvänta dig ett svar. Det gäller också om ansvaret för frågan har tagits över av en annan förvaltning i kommunen.

Om vi inte håller det vi lovar:

Vi återkommer snarast med en förklaring till varför det har dröjt och ger besked om när du kan förvänta dig ett svar.

Kontakta oss:

Kontaktcenter
Karlstads kommun
Besöksadress: Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26, 652 24 Karlstad
Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se

Uppdaterad den