Kommun och politik

Information om förändringar av tjänstepension 2018

I början av januari fick många  pensionärer som tidigare jobbat i kommuner och landsting beskedet att deras tjänstepension blir lägre i år än tidigare år.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kompenserar sänkt tjänstepension

SKL har nu beslutat att de pensionärer som fått sänkt tjänstepension ska kompenseras. De som fått den reducerad 2018 kommer att få en tillfällig kompensation som motsvarar nivån för 2017.

Läs mer på SKL:s webbplats

Har du frågor om din pension?

KPA Pension

Om du har frågor kring din tjänstepension ska du vända dig till KPA Pension som har i uppdrag att hantera utbetalningen av den och samordningen med den allmänna pensionen. Telefon: 020-650 500 Webbplats: www.kpa.se

Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten svarar på frågor om den allmänna pensionen. Telefon: 0771-776 776 Webbplats: www.pensionsmyndigheten.se/

Bakgrund

Under januari har många som varit anställda inom kommuner och landsting fått besked om en sänkning av sin tjänstepension. Det är arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som tecknar kollektivavtal med centrala fackliga organisationer.

Sänkningen berodde på de pensionsavtal som kommuner och landsting var knutna till före 1998. Dessa äldre avtal gällande tjänstepension är så kallade bruttopensioner vilket innebär att de samordnas med den allmänna pensionen för att individen ska ha en garanterad total pensionsnivå och justeras därefter. Den totala tjänstepensionen räknas fram och den allmänna pensionen dras av från denna. Den del som blir kvar betalas ut som tjänstepension.

De som berörs är främst personer födda 1937 eller tidigare, men även personer födda 1938-1957 kan beröras.

Fakta avtal

Fram till 2002 räknades både den allmänna pensionen och tjänstepensionen om likadant vid årsskiften och följde prisutvecklingen. 2003 när det nya allmänna pensionssystemet infördes, började den allmänna pensionen istället följa inkomstutvecklingen.

Eftersom de båda pensionerna inte längre räknades om med samma värde sågs en risk att tjänstepensionen inte skulle öka i samma takt som den allmänna pensionen. För att förhindra detta kom SKL tillsammans med de fackliga organisationerna överens om att ett frilagt belopp skulle beräknas och undantas från samordning.

Bestämmelsen om detta frilagda belopp tillämpas de år inkomstutvecklingen har varit större än prisutvecklingen i samhället. Det år som ett frilagt belopp uppstår får pensionärerna ett något högre belopp i tjänstepension än vad de ursprungliga kollektivavtalen utlovat.

För 2018 är förutsättningarna för det frilagda beloppet inte uppfyllda då prisutvecklingen istället varit högre än inkomstutvecklingen. Det innebär att det inte blir något frilagt belopp som undantas från samordning vilket kan göra att tjänstepensionen sänks.

Nu har SKL  beslutat att de pensionärer som fått sänkt tjänstepension enligt det avtalet ska kompenseras.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den