Ellika Andersson

Ellika Andersson

PROJEKTSAMORDNARE ARENAUTVECKLING OCH TÅG I TID
 • Förvaltning:
  Kommunledningskontoret
  E-postadress:
  ellika.andersson@karlstad.se
  Telefon:
  054-5401056