Birgitta Ivansson

SFI-LÄRARE
 • Förvaltning:
  Gymnasie- och vuxenutb.förvalt
  E-postadress:
  birgitta.ivansson@karlstad.se
  Telefon:
  054-5405531