Nina Jareke

YH-SAMORDNARE
 • Förvaltning:
  Gymnasie- och vuxenutb.förvalt
  E-postadress:
  nina.jareke@karlstad.se
  Telefon:
  054-5401607