Kristoffer Kjäll

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE TEKNIKPROGRAMMET ÅK 2 OCH 3
  • E-postadress:
    kristoffer.kjall@karlstad.se
    Telefon:
    054-5401949