Ulf Rosenqvist, Tillväxtcentrum

Ulf Rosenqvist

SAMHÄLLSPLANERARE
  • E-postadress:
    ulf.rosenqvist@karlstad.se
    Telefon:
    054-5401244