Medarbetare SÄG

Camilla Sjösvärd

STUDIE/YRKESVÄGLEDARE TEKNIKPROGRAMMET OCH TE4
  • E-postadress:
    camilla.sjosward@karlstad.se
    Telefon:
    054-540 40 68