Miljö och energi

Här hittar du bland annat information om vad som påverkar vår miljö och hur du kan bidra till att minska negativ klimatpåverkan. Till exempel hur du sorterar ditt avfall, vad som gäller när du tvättar bilen, men också hur luften och vattendragen i vår kommun mår och hur du hanterar mat på ett säkert sätt.

Radondosa

Så mäter du enkelt radon hemma

RadonmätningMellan 1 oktober och 30 april är det mätperiod för radon. En radonmätning är både enkel och relativt billig att göra. Den vanligaste ...
cyklist på vintern

Cykla på vintern?

Anta utmaningen!
Vintertrampare är en utmaning som handlar om att uppmuntra fler att välja cykeln till jobbet under vintern.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den