Avfall och återvinning

Eldning av avfall

Det är förbjudet för både företag och privatpersoner att elda avfall på egen hand. Även till exempel trä, kartong och papper räknas som avfall och får inte eldas, trots att de i sig inte är skadliga för miljön.

Vad är avfall?

Miljöbalken säger att varje föremål, ämne, kemikalie eller restprodukt som du gör dig av med eller är skyldig att göra dig av med räknas som avfall. Det får inte eldas oavsett om föremålet eller ämnet är rent eller oskadligt, det är ändå ett avfall.

Trädgårdsavfall kan gå bra, men ta hänsyn till grannarna

Undantaget från regeln är mindre mängder trädgårdsavfall från den egna trädgården som kan eldas, om röken inte stör omgivningen.När du eldar måste du ta hänsyn till dina grannar – elda inte alltför fuktigt avfall, och elda när det blåser åt rätt håll.

Stora mängder ris och annat avfall som exempelvis kan uppstå vid yrkesmässig verksamhet räknas inte till trädgårdsavfall som du får elda. 

Eldning av invasiva arter

Förbränning av invasiva främmande arter, som blomsterlupin, jättebalsamin, kanadensiskt gullris, parkslide och jätteloka, kan vara svårt. Du måste se till att samtliga växtdelar och frön förbränns. Lägg inte på för stora mängder åt gången på elden utan se till att allt brinner upp. Var noga med att inte sprida askan vidare.

Mer om invasiva arter och hur du hanterar dem

Eldningsförbud och säkerhet

Vissa tider under året är det eldningsförbud - kontrollera det med Räddningstjänsten. På deras webbplats får du också tips och råd om säkerhet vid eldning.

Räddningstjänstens webbplats

Valborgsbrasa

Tänk på att för valborgsbrasan gäller samma regler som för övrig eldning. Brasan får endast innehålla kvistar, ris, grenar och liknande trädgårdsavfall. Byggavfall och övrigt avfall ska lämnas till en av kommunens återvinningscentraler.

 

Uppdaterad den