Sortera soporna

Handla mindre och medvetet

I Sverige slänger vi ungefär 500 kilo sopor per person och år. Genom att tillverka varor av bra kvalitet som håller länge, går att återanvända och till slut återvinna kan vi minska konsumtionen och ta bättre vara på jordens resurser.

Hur mycket varor som produceras styrs av oss som konsumenter eftersom det är vi som efterfrågar produkter. Prognoser visar att avfallsmängderna kommer att fortsätta öka och bli 2,5 till 4,5 gånger större till år 2050. För att bryta den ohållbara trenden är det nödvändigt att förändra vår livsstil och börja konsumera mer medvetet och på så sätt minska avfallsmängden.

Bli en medveten konsument

Idag fokuserar vi på att ta hand om avfallet och källsortera, vilket är jättebra, men det krävs att vi börjar titta i andra änden av kedjan, nämligen på produktionen av varor. Vi behöver bli mer medvetna om våra inköp och börja fundera över vad och hur mycket vi konsumerar.

Upplevelser och tid ger ett rikare liv

Det krävs ett nytt sätt att tänka där fokus i stället läggs på exempelvis upplevelser och aktiviteter som kan ge både kropp och själ välbefinnande. Vi måste omvärdera dagens tillväxtmodell för att minska den ständigt ökande konsumtionen av material i den rika delen av världen.

Vi behöver tillverka varor av bättre kvalitet så att de håller länge, går att återanvända och till slut återvinna. Om vi minskar vår konsumtion kan vi exempelvis minska vår arbetstid, vilket kan ge ett både resurssnålare och rikare liv.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den