Sortera soporna

Källsortering

Då du källsorterar dina förpackningar och tidningar bidrar du till en minskad miljö- och klimatpåverkan. Du gör det på kommunens återvinningsstationer.

Du kan källsortera dina förpackningar och tidningar på de återvinningsstationer som finns. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen som driver dem.

Återvinningsstationer (ÅVS) i Karlstad

El-avfall, farligt avfall, metallskrot, trädgårdsavfall, brännbart och icke brännbart sorterar du på Karlstads Energis återvinningscentraler. Det minskar din miljö- och klimatpåverkan. Visste du till exempel att du sparar 95 procent av energin om du återvinner dina värmeljushållare jämfört med nytillverkning?

Återvinningscentraler (ÅVC) i Karlstad

Viktigast att källsortera

Så här sorterar du dina förpackningar

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den