Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Kommunernas handbok till delningsekonomi

Om handboken

Många av våra resurser används långt ifrån dess fulla potential. Att dela på dem är ett sätt att använda dem effektivare, och kan samtidigt ge många sociala vinster. I den här handboken kan du som arbetar inom eller är politiker i en kommun lära dig mer om hur.

Hjälp oss att förbättra handboken

Vi vill gärna få in synpunkter på vad du tycker om handboken och hur vi kan förbättra den. Vi kommer att revidera handboken under augusti/september 2021.

Vad är delningsekonomi?

  • Social hållbarhet

  • Bidra till gemenskap

  • Bidra till globala mål

  • Spara pengar och resurser

Det här kan delningsekonomi bidra till

Delningsekonomi är inte bara något för den som aktivt arbetar med miljö- eller sociala frågor, utan något som kan bidra till många olika kommunala och globala mål. Delningstjänster kan bidra till gemenskap, en enklare vardag, och en kommun som är trivsam att leva i.

Fem verktygslådor

Det finns många sätt för kommuner att främja en hållbar delningsekonomi, oavsett om du är en stor eller liten kommun. Du kan göra insatser direkt i sin egen verksamhet, men också underlätta för andra aktörer som finns inom kommunen och utanför. De fem verktygslådorna handlar om intern verksamhetsstyrning, att tillhandahålla, att möjliggöra, att samarbeta och reglera. 

Framgångsrika arbetssätt

Delningsekonomi beskrivs ibland som ett storstadsfenomen. Men delning är vanligt även i mindre kommuner. Genom att ta vara på de styrkor som dessa har kan delande bli ett viktigt verktyg för att nå både kommunens mål och de globala målen för hållbar utveckling. Hur kan mindre kommuner arbeta för att lyckas med delningsekonomi?

Beräkna klimatnytta från delning

Vi har gjort en modell för att beräkna hur mycket delande kan minska utsläppen av växthusgaser. Värdena som används i beräkningarna bygger på tidigare forskning men också på egna beräkningar och uppskattningar, och inkluderar även rekyleffekter i form av ökade transporter.

Ett gult cyklop med snorkel.

Prylbibliotek

Prylbibliotek är ett gott exempel på delande. Fritidsbanken finns i många kommuner Sverige över. Det är ett bibliotek som lånar ut sport- och fritidssaker som exempelvis skidor, flytvästar, skridskor, inlines och snowboards.

En delad och en hel vattenmelon.

Dela mat och odling

Att dela mat på olika sätt kan bidra till att minska matsvinnet och ta vara på resurser. Att dela mat genom exempelvis gemensamma odlingsytor, stadsodlingar, solidariska kylskåp och matbanker har utöver en ekologisk dimension även positiva sociala och ekonomiska effekter.

Hållbar och trygg delningsekonomi

Delningsekonomi har potential att bidra till ökad hållbarhet, men detta sker inte per automatik. Det krävs aktivt arbete för att nå dit. Att utforma, driva, stödja eller uppmuntra delningslösningar bygger på att dessa är trygga och säkra för användarna att nyttja.