Karlstad delar

Om projektet Karlstad delar

Begagnade kläder på galgar

Karlstad delar drevs 2019-2021 och var en satsning från Karlstads kommun, tillsammans med samverkanspartners, för att utveckla delningsekonomin, andrahandsmarknaden och reparationsverksamheter. Huvudsyftet var att minska klimatpåverkan och göra det enklare att leva hållbart. Projektfasen av Karlstad delar är slut. Men oroa dig inte, arbetet för att främja delningsekonomin fortsätter inom kommunen. Arbetet forsätter inom Klimatneutrala Karlstad 2030, här kan du läsa mer om det. 

Undersökningar visar att de flesta av oss använder mindre än hälften av kläderna i vår garderob och att det slängs cirka 19 kilo ätbar mat per person och år. Så mycket som 65 procent säger sig äga för mycket prylar, och 23 procent menar att de inte ens har tid att använda sina saker. Delningsekonomi är en växande trend som innebär att man lånar, hyr, eller på andra sätt delar varor och tjänster med varandra. På det här sättet använder vi våra resurser effektivare och skapar möjligheter för nya innovativa tjänster. Delningsekonomi kan också bidra till gemenskap och social hållbarhet i stort, till en enklare vardag, och till en kommun som är attraktiv att leva i.

Delningsinitiativen kommer från såväl kommunen, näringslivet, civilsamhället och invånarna själva. Redan idag är Karlstad och Värmland känt för delningslösningar så som Fritidsbanken och förskolornas klädbytarlösning Skåpet Tage, och fler initiativ. Med Karlstad delar vill vi stödja och inspirera till ännu mera delning, och bli en föregångare på området.

Om projektet Sharing Cities Sweden

Karlstad delar genomfördes inom ett nationellt projektet kallat Sharing Cities Sweden. Sharing Cities Sweden utvecklar testbäddar för delningsekonomi i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå, och innehåller även fem strategiska projekt. Karlstad delar har särskilt att bidragit till det nationella projektet genom att utforska hur delningsekonomin kan utvecklas i små- och medelstora städer, inte bara i stadskärnorna.

Karlstads arbete drevs i tre delprojekt:

  • Utveckling av nätverk och stöd - utveckla det lokala samarbetet, samverka med andra små/medelstora städer i landet och internationellt.
  • Tjänsteutveckling – stöttning för utveckling av tjänster som underlättar delning.
  • Konsument och företagskommunikation - hjälpa konsumenter och beslutsfattare att upptäcka delningsekonomin, och bygga vidare på kommunens Smarta Karta.

Projektet fick stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Samarbetspartners

Utöver Karlstads kommun deltog WSP, Innovation Park, Centrum för tjänsteforskning (Karlstads universitet), Naturskyddsföreningen i Värmland, Konsumentverket, och Centrum Karlstad. 

Slutrapport 

Här hittar du slutrapport för projektet Karlstad delar:

Slutrapport Karlstad delar.pdf

Vill du veta mer?

Kontakta projektets projektledare för mer information.

Henric Barkman, projektledare.

E-post: henric.barkman@karlstad.se

Telefon: 054- 540 47 06

 

 

Charlotte Wedberg, projektledare.

E-post: charlotte.wedberg@karlstad.se

Telefon: 054-540 69 96

Uppdaterad den