Aktuellt

12 maj 2021 - Nyhetsbrev

I detta nyhetsbrev kan du läsa om förstudie om hållbara affärsmodeller för klädhandeln, handbok för delningsekonomi, F/ACT movement är inne i slutfasen, alternativa sätt att byta kläder, nya verksamheter i Smarta kartan och ansökan till klimatnuetrala städer. Här hittar du nyhetsbrevet.

Uppdaterad den