Aktuellt

20 september 2021 - Allt fler vill dela

Under två och ett halvt år har Karlstads kommun tillsammans med samarbetspartners drivit projektet Karlstad delar. Bara under den tiden har "delningsekonomin" vuxit starkt i Karlstads kommun. Delningsekonomi handlar om att hyra, låna, byta och på andra sätt dela resurser med varandra. 15 nya delningstjänster har startats och karlstadsborna engagemang för delande har ökat, visar en enkätundersökning som projektet gjort.

Inom projektet har man stöttat personer som velat starta en delningsverksamhet. Karlstad delar har också gjort olika insatser för att det ska bli lättare att upptäcka hur man kan dela på saker i kommunen. Bland annat har man tagit fram "Smarta Kartan Karlstad" där man hittar alla delningsverksamheter i kommunen, men också second hand-handel och reparatörer – totalt över 200 platser och initiativ.

Mer delande, positiva attityder och större kännedom

Att projektet har givit resultat visar de enkätundersökningar som genomförts av projektet i början och i slutet av projekttiden. Nio procentenheter fler är idag positiva till delningsekonomi, andrahandshandel och reparation jämfört med när projektet startade år 2019. Likaså uppger nio procentenheter fler att de säljer saker i andrahand (från 42 procent till 53 procent), och åtta procentenheter fler hyr av andra privatpersoner (från 10 procent till 18 procent). Att låna ut resurser till varandra har stigit med tolv procentenheter (från 60 procent till 72 procent).

Kunskaperna hos värmlänningen om delningstjänster har också blivit större. Allra mest välkänt är Fritidsbanken som två tredjedelar känner till, men lösningar såsom Reko-ring, Karlstads bilkooperativ, Facebook-grupper för delande och second hand har ökat starkt.

Bra för miljön, ekonomin och social hållbarhet

Smarta lösningar såsom Fritidsbanken, den delade klädgarderoben Rekoroben, Sola byggåterbruk, Norrstrandskyrkans "gratisbutik" Skattkistan, Skåpet Tage och 14 till har på ett eller annat sätt stöttats av projektet. De bidrar till att karlstadsborna kan få tag på saker man behöver, och samtidigt till att det blir lättare att leva mer hållbart.
Dessutom visar en annan undersökning som projektet gjort att delningslösningarna, second hand-handeln och reparatörerna bidrar till jobb, hållbar tillväxt, men också till social hållbarhet. Många verksamheter har arbetsträning och kompentensutveckling för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, och delande kan också stärka gemenskap och tillit till varandra.

- Det är jätteroligt att se det stora engagemanget från Karlstadsborna och också att vi har fått många hejarop från näringslivet. Allt fler ser delningsekonomi och cirkulär ekonomi i stort som en möjlighet att utveckla mer hållbara affärsmodeller, säger Torbjörn Nilsson, miljönämndens ordförande.

- Aktiviteterna i Karlstad, Umeå, Göteborg, Malmö och Stockholm är både världsledande och agendasättande, förklarar programkoordinator Kes McCormick.

Karlstad delar har genomförts inom det nationella programmet Sharing Cities Sweden som inkluderat fler kommuner.

Uppdaterad den