Aktuellt

Smarta Kartan i ny version

Smarta Kartan har blivit ännu bättre – en helt ny version finns nu på plats och har utökats med 40 reparatörer. Detta kompletterar de redan befintliga verksamheterna som hjälper Karlstadsbon att låna, hyra, byta, dela, ge, få och handla secondhand.

92 procent av värmlänningarna är positiva eller öppna för idén att reparera, men enligt nationell statistik spenderade svenskarna bara 26,5 kronor i genomsnitt på att reparera datorer, möbler, skor och hushållsapparater under år 2019. För att komma bort ifrån "slit-och-släng" och göra det lättare att leva mer hållbart kan Karlstadsborna nu bli guidade till 40 reparatörer genom en ny version av Smarta Kartan.

Smarta Kartan har skapats för att fler Karlstadsbor och besökare ska upptäcka verksamheter där man kan låna, hyra, byta, dela, ge, få och handla secondhand. Den drivs i samarbete mellan Karlstads kommun, Naturskyddsföreningen och frivilliga. På kartan finns sedan tidigare ett åttiotal initiativ och nu läggs alltså även 40 reparatörer till.

- Jag blev själv positivt överraskad över hur många skräddare, cykel-, el- och andra reparatörer som det faktiskt finns i Karlstad, säger Henric Barkman, projektledare för Karlstad delar.

Enligt en undersökning av Karlstads kommun har nästan alla värmlänningar en positiv inställning till reparationer. Generellt sett lagar män och boende på landsbygd något flitigare än andra grupper.

Skräddare i Karlstad uppger själva att efterfrågan på deras tjänster är stor, men att det kan vara svårt att nå ut och synas.

- De här verksamheterna gör ett jättejobb för ett mer hållbart samhälle, men lite i skymundan. Därför är det extra viktigt att vi arbetar med att underhålla och uppdatera Smarta Kartan så att den verkligen blir en resurs för den som vill leva mer hållbart, menar Henric Barkman.

Konsumtionen av kläder, möbler, elektronik och övriga artiklar står för 18 procent av hushållens klimatpåverkan, vilket är lika mycket som vårt boende (livsmedel står för 31 procent och transporter 33 procent). Genom att dela, återanvända och reparera går inte resurser till spillo och miljö- och klimatpåverkan minskar.

Länk till Smarta Kartan

Uppdaterad den