Aktuellt

Map jam

Personer som samarbetar vid ett arbetsbord

Den tredje april 2019 höll projektet Karlstad delar i ett så kallat map jam, en träff i syfte att kartlägga smarta initiativ som underlättar tillgång framför ägande. Totalt kom deltagarna fram till nästan 200 olika delningsinitiativ i Karlstad!

Ett map jam är ett event där man samlar en grupp människor under ett möte, förslagsvis cirka tre timmar, i syfte att ta reda på hur många delninglösningar som finns i deras stad. Projektet anordnade två olika workshops/jams som gjordes både internt och externt. Internt skickades en inbjudan ut till alla förvaltnigar och bolag i kommunen, och för att få till en medborgrdialog fick alla kommuninvånare en inbjudan via Facebook. Deras synpunkter togs varmt emot.

Jonathan Mattebo Persson, en av grundarna till Smarta Kartan, var även på plats och vägledde deltagarna. Han uppmuntrade samtdigt till intressanta och givande diskutioner om delningsekonomi genom ett kortare föredrag.

Strålande resultat

Träffarna gav goda resultat, under de två olika jam-tillfällena kom deltagarna fram till nästan 200 delningsinitiativ i Karlstad! Deltagarna blev bland annat tilldelade lappar där de kunde skriva ned olika förslag utifrån kategorierna: prylar, mat, kunskap/möten och mobilitet.

– Vid jammet med anställda i kommunen fick vi in 146 förslag, berättar Henric Barkman, projektledare, glatt.

Genom att ta reda på vilka delningslösningar som finns i en stad uppmärksammas inte bara de lösningar som redan finns, det gör även att stadens fördelar blir mer synliga. Det skapar en jättebra översikt, och är en grund att bygga vidare på då det visar eventuella förbättringområden. Genom att skapa en medvetenhet om vilka lösningar som redan finns så kan det även leda till fler samarbeten mellan olika delningsprojekt och ge utrymme för nya idéer och innovativa lösningar.

Vill du veta mer?

Klicka här för att läsa Värmlands Folksblads artikel om projektets map jam.

Uppdaterad den