Utställning i Karlstadsrummet 2022

Vad gör Karlstads kommun?

Statyn Sola i Kallsta.
Statyn Sola i Kallsta.

Den här digitala utställningen har tagits fram av de två projekten Karlstad delar och Koll på plasten. Båda projekten drivs av Karlstads kommun för att minska klimatpåverkan genom att leva hållbart.

Koll på plasten

Koll på plasten är ett tvåårigt projekt som syftar till att minska användningen av fossil plast och minska spridningen av mikroplaster i naturen. Det gör vi genom att minimera plastanvändningen i kommunens verksamheter, påverka och förbättra källsorteringen av olika plastmaterial samt att aktivt arbeta med att ersätta fossila material med biobaserade produkter.

Läs mer om projektet Koll på plasten.

Karlstad delar

Karlstad delar är en satsning från Karlstads kommun, tillsammans med samverkanspartners, för att utveckla delningsekonomin, andrahandsmarknaden och reparationsverksamheter.

Minska klimatpåverkan

Båda projekten syftar till att minska klimatpåverkan och minska koldioxidutsläppen, men delningslösningar kan även bidra till ett ökat socialt kapital, minskad kemikaliepåverkan och mycket mer. Förhoppningen är också att hjälpa den lokala handeln i en tid där den utsätts för allt större konkurrens från näthandel och där efterfrågan på hållbar konsumtion ökar.

Läs mer om projektet Karlstad delar.

Uppdaterad den