Utställning i Karlstadsrummet 2022

Plast kan vara bra ibland

En plastbehållare med serum.
En plastbehållare fylld med läkemedel. Plast är nästintill oersättligt inom sjukvården.

Plast är ett funktionellt material som har möjliggjort mycket i vårt moderna samhälle. Det är nästan helt oersättligt inom sjukvård och i elektronik. 

Visste du att en inplastad gurka har upp till tio dagars längre hållbarhet än en gurka som inte är inplastad? Plastförpackningar för matvaror hjälper oss att minska vårt matsvinn eftersom det ger livsmedlet längre hållbarhet. Samtidigt orsakar plasten en rad andra miljöproblem, både vid tillverkning, under användning och när det blir till avfall. En känd uppskattning är att det år 2050 kommer finnas mer plast än fisk i haven om vi inte förändrar vårt sätt att använda plast på.

Vad menas med fossil plast?

Nästan all plast (99 procent) som tillverkas är gjord av fossil olja. Fossil olja finns i berggrunden och består av rester från döda djur och växter som under miljontals år pressats samman under högt tryck och hög temperatur. När oljan tas upp ur jorden och förbränns, frigörs den koldioxid som lagrats i jorden och orsakar ökade halter av koldioxid till atmosfären. När koldioxidhalterna ökar, ökar också jordens medeltemperatur som i sin tur påverkar klimatet. Ju mer fossil plast vi bränner, desto mer skadar vi klimatet. Det går också att tillverka plast av trä, socker eller majs och kallas då biobaserad eller förnybar. Fördelen är att råvarorna binder koldioxid under tiden de växer. Framställningen av dessa kräver dock också naturresurser.

Plast som återvinns

När plast samlas in till återvinning blir pastens liv långt genom att den kan bli till nya prylar. Plastförpackningar kan återvinnas till plastmöbler, plastgolv, staket, förvaringslådor, förpackningar, blomkrukor, sopsäckar med mera.

Plast i soporna

När plasten hamnar i soporna blir livet för plasten kort, vilket både är positivt och negativt. När plast förbränns kan vi ta tillvara på energin och använda den till uppvärmning av våra bostäder genom att elda sopor i fjärrvärmeverk. Det är bättre att plastavfallet tas omhand än att det hamnar i naturen, men i soporna blir plastens livslängd kort. Låt hellre plasten cirkulera och bli till nya prylar.

Plast i naturen

Hamnar plasten i naturen blir livet för plasten långt – på ett negativt sätt, eftersom det tar lång tid att bryta ner det. I diagrammet ovan kan du se nedbrytningstiderna för olika typer av skräp. För en plastpåse som slängts ute i naturen tar det upp till 20 år att brytas ner så att den inte längre syns, men mikroplasterna i den är fortfarande kvar efter flera hundra år. För en papperspåse är nedbrytningstiden ungefär en månad. Om du spottar ut ett tuggummi i skogen i dag, hur gammal är du om 25 år – när det har brutits ner?

Uppdaterad den