Utställning i Karlstadsrummet 2022

Vi vinner på återvinning

En stor hög med tomma plastflaskor.
För varje kilo plastavfall som återvinns kan koldioxidutsläppen minska med upp till två kilo.

Det är viktigt att vi återvinner vårt avfall – då kan avfallet bli till nya produkter och vi sparar på jordens resurser. För varje kilo plastavfall som återvinns kan koldioxidutsläppen minska med upp till två kilo. Om du återvinner ett kilo plast sparar du koldioxidutsläpp för att bjuda 30 vänner på glass. 

Ju fler gånger samma material cirkulerar i återvinningssystemet desto lägre blir den totala klimatpåverkan. Det är därför klimatsmart att välja återvunnen plast.

Återvinning i Sverige

Visste du att det är lag på att källsortera i Sverige och att 95 procent av svenskarna uppger att de gör det? Ändå lämnar vi bara 42 procent av våra plastförpackningar till återvinning. Alldeles för många plastförpackningar hamnar i soppåsen. Om alla svenska hushåll återvann ytterligare en plastförpackning i månaden skulle koldioxidutsläppen kunna minska med 3600 ton, vilket motsvarar utsläppen från cirka 1200 bensindrivna bilars genomsnittliga körning under ett år.

Återvinningstips

  • Lämna alla dina plastförpackningar till återvinning! De behöver inte vara rena, det räcker att de är tömda. Både mjuk och hård plast lämnas i samma behållare.
  • Plast som inte är förpackningar, så som diskborstar och pulkor, lämnas på en av våra stora återvinningscentraler. Är du osäker? Ladda hem Kasta rättappen! Läs mer om den här.
  • Ibland är det svårt att se skillnad på olika material. För att ta reda på hur en förpackning ska återvinnas kan du läsa på förpackningen. Finns inte det kan du testa följande trick: Knyckla ihop förpackningen. Behåller den formen sorteras den som en metallförpackning, vecklar den ut sig sorteras den som plastförpackning.

Hur skulle du återbruka ett par gamla jeans?

Frågan ställde vi till besöarna i Karlstadsrummet när denna utställning fanns på plats där. Besökarna lämnade många smarta och inspirerande förslag. Vi har testat tre av förslagen och även gjort instruktioner för två av dem. 

Ta del av instruktionerna här. 

Uppdaterad den