Avfall från verksamheter

Avfall från restauranger

Är du restaurangägare? 

Visste du att återvinningsstationer bara är till för privatpersoner, inte för dig som har en restaurang? Om du dumpar avfall på en återvinningsstation kan du få böter. För att undvika det är det bra om du tänker på följande:

 

Billigare att källsortera

Att slänga allt som brännbart avfall istället för att källsortera blir dyrt - upp till tre gånger dyrare. Kontakta Karlstads Energi för att teckna avtal om hämtning av matavfall och brännbart avfall på telefonnummer 054-540 71 00 eller läs mer på:

www.karlstadsenergi.se.

Matavfall

Matrester så som exempelvis skal från frukter och grönsaker, bröd eller grönsaker och frukter som blivit oätliga ska alltid hämtas av Karlstads Energi.

Brännbart avfall

Det som inte är matavfall eller förpackningar kallas för brännbart avfall, det ska alltid hämtas av Karlstads Energi. Pappersförpackningar, konservburkar, samt glas- och plastförpackningar ska sorteras för att återvinnas rätt. Då gör du både ekonomin och miljön en tjänst.

Grovavfall

Grovavfall som till exempel möbler kör du till Djupdalens återvinningscentral. De övriga återvinningscentralerna och återvinningsstationerna är till för privata hushåll.

Frityrolja

Du får inte hålla ut frityrolja, matolja eller annat fett i avloppet. Fett som hälls ut i avloppet stelnar när temperaturen sjunker och kan bilda en fettpropp. Fettproppar orsakar stora problem i avloppsnätet och det kan bli dyrt att åtgärda dem. Du får inte hälla fettet i fettavskiljaren eftersom den inte är gjord för att ta emot mycket fett på en gång. Frityrolja ska i stället samlas upp och lämnas till en mottagare för fettåtervinning.

Här kan du läsa mer om fettavskiljare. 

Har du frågor om avfall?

Läs mer på karlstad.se/avfallochatervinning

eller kontakta avfallsrådgivningen via kommunens kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller via mejl:

karlstadskommun@karlstad.se

Har du frågor om frityrolja?

Då kan du kontakta VA-enheten via Kontaktcenter, på telefon 054-540 00 00 eller via mejl:

karlstadskommun@karlstad.se

Tips!

Platta ihop förpackningarna, så att de inte tar så stor plats och behöver hämtas så ofta. Öppna till exempel stora konservburkar i båda ändar och tryck ihop. Då sparar du både plats och pengar.

För att bli av med förpackningar har du flera alternativ:

  1. Du kan lämna dem i fastighetsägarens soprum om du har tillgång till det.
  2. Du kan själv köra dina förpackningar till Djupdalens återvinningscentral. 
    Här kan du läsa mer om transport av avfall. 
  3. Du kan anlita en entreprenör som hämtar förpackningarna vid din restaurang.

Uppdaterad den