Avfall från verksamheter

Börja källsortera

Att börja källsortera kan vara ett stort steg för en liten verksamhet. Det finns många aktörer som arbetar med avfall och det kan vara svårt att veta vem man ska vända sig till i olika frågor. Vi hoppas att den här informationen ska hjälpa dig att komma igång med källsorteringen. Att källsortera är inte bara en miljövinst, ofta märks det även i plånboken när mängden brännbart avfall blir mindre.

1. Inventera

 • Vilka typer av avfall finns i verksamheten?
 • Vilka typer av avfall sorteras idag?
 • Vilka avtal finns med olika entreprenörer och vem tar hand om vad? Observera att Karlstads Energi är kommunens enda entreprenör som får hämta hushållsavfall. Dessa typer av avfall finns även hos företag och verksamheter.
 • Hur stora utrymmen finns för källsortering? Titta både på soputrymmen där avfallet hämtas, de måste klara gällande arbetsmiljöregler, och utrymmen i själva verksamheten. Finns det plats för källsorteringsskåp i personalutrymmen eller under diskbänken? Finns det utrymmen för källsorteringskärl där avfallet produceras?
 • Vilka nyckelpersoner i verksamheten får källsorteringen att fungera? Exempelvis fastighetsskötare, vaktmästare, städ- och kökspersonal etc.

2. Vad kan ni källsortera?

Utgå från vilka typer av avfall som finns i verksamheten samt vilka utrymmen som kan användas när ni bestämmer er för vilka typer av avfall ni kan sortera. Som stöd i arbetet är ni välkomna att kontakta Karlstad kommuns avfallsrådgivare eller din handläggare på miljöförvaltningen.

3. Kontrollera tillstånd och ta in prisuppgifter

 • Kontakta gärna flera entreprenörer för att ta in prisuppgifter. Jämför exempelvis hämtningsintervall, pris per kärl och pris per tömning.
 • Jämför de olika uppläggen som entreprenörerna erbjuder. Kan de ge er en helhetslösning eller bara ta hand om vissa typer av avfall?
 • Vilken service kan entreprenören erbjuda i form av utbildning och information till personalen eller de boende i föreningen, märkning och införskaffande av kärl etc.? Kan de ge tips och råd för eventuella ombyggnader av soputrymmen eller byggande av separata sophus eller sopgårdar?
 • Kontrollera att entreprenören har tillstånd att transportera avfall och tillstånd att transportera farligt avfall. Om entreprenören hämtar förpackningar och tidningar måste de ha ID-märkning från materialbolagen. Länsstyrelserna har en tjänst där man hittar företag med gällande tillstånd och anmälningar för transport och hantering av avfall. Tjänsten hittar du här: kontrollera avfallstransportörer.

4. Utbilda i flera steg

 • Utbilda de nyckelpersoner ni har identifierat i er inventering.
 • Utbilda övrig personal, boende, kunder, elever och så vidare.
 • Bestäm inledningsvis hur ofta ni ska ha källsorteringsutbildning, kunskaperna behöver fräschas upp med jämna mellanrum och ni börjar kanske källsortera fler typer av avfall allt eftersom.
 • Bestäm hur nyanställd personal, nya boende, nya kunder, nya elever ska utbildas i verksamhetens källsortering.
 • Ta fram skriftlig information. Här kan ni ta hjälp av entreprenören, kontakta avfallsrådgivare eller använda de sorteringsguider som finns tillgängliga på Internet (www.ftiab.se och www.el-kretsen.se), och anpassa dem efter er egen verksamhet.

5. Vem ansvarar för att det fungerar?

Innan ni börjar källsortera är det viktigt att ansvariga personer är utsedda. Vem ansvarar för avtal och fakturor och vem ansvarar för att det praktiska i verksamheten fungerar och slår larm om källsorteringen inte fungerar? Det kan vara en eller flera personer beroende på verksamhetens organisation och omfattning. Vet varje anställd, boende osv. vilket ansvar var och en har? Observera att det kan förekomma straffavgifter om exempelvis källsorterade förpackningar är förorenade eller blandade med varandra.


LYCKA TILL!

Uppdaterad den