Avfall från verksamheter

Rapportering av farligt avfall

Du behöver föra anteckningar över det farliga avfallet som hanteras i din verksamhet samt rapportera in det till ett nationellt register hos Naturvårdsverket.

Från den 1 november 2020 ska alla yrkesmässiga verksamheter som producerar eller hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Detta kommer kunna göras antingen via en e-tjänst eller genom att ansluta sitt verksamhetssystem till ett API.

En utökad anteckningsskyldighet började gälla den 1 augusti 2020 och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar med farligt avfall. Från den 1 november ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Anteckningen ska göras av och hos den egna verksamheten i samband med händelsen, till exempel transporten. Rapporteringen in till avfallsregistret ska ske senast två arbetsdagar efteråt. Det finns ett undantag som gäller behandling. Här ska rapportering ske kvartalsvis av samlade anteckningar.

Det är möjligt att använda sig av ombud vid rapportering till avfallsregistret. 

De anteckningar som ska rapporteras till avfallsregistret ska sparas hos verksamheten i minst tre år. Undantag gäller för transportörer där anteckningarna ska sparas minst 1 år. 

Naturvårdsverket har mer detaljerad information om vilka uppgifter som ska rapporteras in om farligt avfall. På Naturvårdsverket webb finns informationsmaterial, vägledningar och vanliga frågor och svar.

Information om att rapportera till avfallsregistret på Naturvårdsverkets Webbsida.

Uppdaterad den