Avfall från verksamheter

Transport av avfall

Transport av icke-farligt avfall

Om du transporterar mer än 10 ton eller 50 kubikmeter icke-farligt avfall per år, behöver du söka tillstånd hos länsstyrelsen. Länsstyrelserna har en tjänst där du hittar företag med gällande tillstånd och anmälningar för transport och hantering av avfall.  

Tjänsten hittar du här: kontrollera avfallstransportörer.

Transport av farligt avfall

Som verksamhetsutövare är du skyldig att kontrollera att din transportör har tillstånd att transportera farligt avfall som skapats i din verksamhet.

Det kan du kontrollera på Länsstyrelsernas webtjänst kontrollera avfallstransportörer.

Om du som är verksamhetsutövare vill transportera ditt eget farliga avfall och om du transporterar högst 100 kg eller 100 liter farligt avfall per år, behöver du först anmäla det till länsstyrelsen. Om du transporterar mer än 100 kg eller 100 liter per år behöver du ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

Du hittar mer information på länsstyrelsens webbsida. 

Det finns undantag

Vissa typer av avfall är undantagna från tillståndsplikten, andra typer behöver du alltid ansöka om tillstånd för att få transportera.

Du kan läsa mer om detta på länsstyrelsens webbsida. 

Bostadsrättsföreningar behöver inte ansöka om tillstånd

En bostadsrättsförening som ordnar en insamlingsmöjlighet för privatpersoners farliga avfall får själv transportera avfallet utan vare sig anmälan eller tillstånd. Detta är möjligt eftersom det inte rör sig om en yrkesmässig verksamhet.

Transportdokument krävs för farligt avfall

Ett så kallat transportdokument ska upprättas för varje transport av farligt avfall. Dokumentet ska innehålla uppgifter om:

  • avsändare,
  • mottagare,
  • transportör,
  • avfallsslag,
  • avfallsmängd,
  • organisationsnummer,
  • kommunkod,
  • hämtningsdatum.

Transportdokumentet ska undertecknas av avsändaren, och mottagaren ska skicka en bekräftelse på mottagandet till avsändaren. Det är avsändarens skyldighet att se till att ett transportdokument upprättas för varje transport. Transportdokumenten bör sparas i minst tre år. Det farliga avfallet bör transporteras bort minst en gång per år.

Rapportering av farligt avfall

Från den 1 november 2020 ska alla yrkesmässiga verksamheter som producerar eller hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Mer om rapportering av farligt avfall

Uppdaterad den