Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)
Luftkvaliteten i Karlstad

Luftmätningar

Vi mäter regelbundet luftkvaliteten i centrala Karlstad och det finns mätstationer på Hamngatan, Östra torggatan, Packhusallén och på Rudsvägen. Du kan se de aktuella halterna av kvävedioxid, svaveldioxid och partiklar (PM10) via länkarna nedan. 

Aktuella mätningar

Kvävedioxid, svaveldioxid och partikelhalter mäts på Jungmansgatan

Kvävedioxidhalter (NO2) på karlstadluft.se

Svaveldioxid (SO2) på karlstadluft.se

Partiklar (PM10) på karlstadluft.se

Luftkvalitet mäts även timme för timme i ett stort antal svenska tätorter.

Naturvårdsverket visar mätresultat i realtid