Luftkvalitet

Tomgångskörning

En bil släpper ut avgaser genom avgasröret.
Tomgångskörning orsakar onödiga utsläpp och kan ge hälsobesvär, ha därför inte bilen på tomgång i onödan. Bilden är från Shutterstock.

I Karlstads kommun gäller regeln om max en minuts tomgångskörning. Det innebär att om du kör på tomgång längre än en minut kan du få böter.

Tomgångskörning orsakar onödiga utsläpp och kan ge hälsobesvär. Därför gäller regeln om max en minuts tomgångskörning i Karlstad. Utsläppen blir extra stora under vintern eftersom motorn då ofta är kallare än vanligt. Ett tips till bilägare för att minska på utsläppen vintertid är att använda sig av motorvärmare för att värma upp bilen.

Vanligt vid skolor och förskolor

Regeln om tomgångskörning bryts ofta vid skolor och förskolor i samband med att barnen hämtas och lämnas. För barnens och personalens hälsa är det viktigt att tänka på att inte ha bilen på tomgång i onödan.

Visste du att vi gör luftmätningar?

Vi mäter regelbundet luftkvaliteten i centrala Karlstad och det finns mätstationer vid Rådhuset, på Hamngatan och på Drottninggatan. De föroreningar som mäts är partiklar PM10, kvävedioxid, svaveldioxid, bensen och ozon. Hos oss, som i de flesta kommuner, är trafiken den största källan till luftföroreningar. Därför är det viktigt att inte ha bilen på tomgång i onödan. 

Läs mer om våra luftmätningar här.

Du kan anmäla tomgångskörning till polisen

Om du ser att någon bryter mot enminutsregeln för tomgångskörning kan du polisanmäla det. Saken utreds sedan av en allmän åklagare och en fällande dom kan ge böter. Om du ser någon köra på tomgång över en minut kan du anmäla detta till polisen på telefon 114 14.

Undantag för tomgångskörning

Regeln gäller inte om du står i bilkö eller om motorn måste vara igång för att driva en anordning på fordonet som behövs för att det ska kunna användas ordentligt. Det kan till exempel handla om en sopbil som behöver ha motorn på för att lyftanordningen ska fungera.

Uppdaterad den