Miljö och energi

Djur och natur

Nyckelpiga på ett grönt blad.
Här kan du bland annat läsa mer om hur vi jobbar för att skydda naturen.

I Karlstads kommun har vi många fantastiska naturområden som både människor och djur kan njuta av. Här kan du bland annat läsa mer om hur vi jobbar för att skydda naturen, vad du kan göra om du störs av fåglar och vad som gäller vid trädfällning.

Uppdaterad den