Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)
Naturvård

Naturvård

På Karlstads kommun arbetar vi för en rik biologisk mångfald genom att bevara, restaurera och utveckla naturlandskapet. En viktig del av naturvårdsarbetet är också att informera om och göra kommunens naturområden tillgängliga för Karlstadsbor och besökare. På kartan ovan kan du se olika värdefulla naturområden och få fram mer infomation om dem.

Karta med värdefulla naturområden

I den interaktiva kartan "Värdefulla naturområden" finns de områden med höga naturvärden och friluftsvärden som kommunen har kännedom om samlade. Här kan du klicka på ett område på kartan och få upp en beskrivning. Kunskapen om värdefull natur som finns med i kartan är en sammanställning från många olika inventeringar. Kartan kommer att uppdateras löpande med aktuell kunskap. Om du trycker på knappen längst ned i vänstra hörnet på kartan så kommer du till en större karta.

Spännande och omväxlande natur

Karlstads kommun ligger i gränszonen mellan Götalands slättbygder och Norrlands skogsvidder vilket skapar en intressant och omväxlande natur. I södra delen av kommunen ligger det stora innanhavet Vänern med sina öar, sand- och klippstränder och de rika jordbruksslätterna vid Segerstad och Väse

Hyperitberg kring Örtensjöarna

I norra delen av kommunen ligger de branta hyperitbergen kring Örtensjöarna, här finns djupa barrskogar och vidsträckta myrmarker. I mellanbygden finns flera stora sjöar, ravinsystem med lummiga lövskogsmiljöer, isälvsavlagringar med unika sandmarksmiljöer, småbrutna jordbrukslandskap, porlande bäckar och åar. Genom kommunen rinner Klarälven som, där den möter Vänern, bildar det mäktiga Klarälvsdeltat.

Uppdaterad den