Naturvård

Fridlysta växter och djur

Det finns 35 fridlysta arter i Värmlands län. Fridlysning innebär att en växt- eller djurart är fredad och därför inte får plockas, dödas, fångas, samlas eller på annat sätt skadas.

Vad är fridlysning?

Du får i många fall inte samla eller skada den fridlysta växten eller djurarten, inte heller dess frön, ägg, rom eller bon. Enligt jaktlagstiftningen är alla vilda fåglar och däggdjur fredade i Sverige, med undantag för en del vilda djur under en bestämd jakttid under året.

Även alla Sveriges grod- och kräldjursarter och alla svenska orkidéarter är fridlysta över hela landet under hela året.

En art kan vara fridlyst i hela Sverige eller i delar av landet. Ett skäl till fridlysning kan till exempel vara att arten är sällsynt och samtidigt attraktiv för insamling. Det är regeringen som beslutar om fridlysning av arter.

Följande 35 fridlysta arter finns i Värmlands län:

Växter

Arterna som är markerade med * får plockas (dock inte för försäljning), men får inte grävas upp

 • Backsippa
 • Blåsippa*
 • Hällebräcka
 • Lummer, alla arter*
 • Mosippa
 • Orkidéer, alla arter
 • Ävjepilört
 • Gullviva*
 • Ängsgentiana
 • Fältgentiana
 • Smörboll*
 • Storrams*
 • Tibast*

Mossor

 • Grön sköldmossa
 • Hårklomossa
 • Käppkrokmossa
 • Långskaftad svansmossa
 • Nordisk klipptuss

Svampar

 • Bombmurkla

Kräldjur

 • Huggorm
 • Kopparödla
 • Sandödla
 • Skogsödla
 • Snok
 • Hasselsnok

Groddjur

 • Mindre vattensalamander
 • Större vattensalamander
 • Vanlig groda
 • Vanlig padda
 • Åkergroda

Ryggradslösa djur

 • Apollofjäril
 • Boknätfjäril
 • Bred gulbrämad dykare
 • Läderbagge
 • Ärenprisnätfjäril

Uppdaterad den