Natura 2000

Natura 2000 - Potten

Området är beläget 5 kilometer nordost om Blombacka och består av ett småvatten, en liten permanent vattensamling.

Vattensamlingen omges av en gungflymatta med vitmossa. Småvattnet är en viktig lekplats för större vattensalamander, mindre vattensalamander, åkergroda, vanlig groda och vanlig padda.

Aktuell bevarandeplan för Potten kan beställas av Länsstyrelsen i Värmlands län.

Uppdaterad den