Natura 2000

Natura 2000 - Storområdet Örten

Storområdet Örten utgörs av 38 mindre skogsområden i ett starkt kuperat skogslandskap kring Örtensjöarna.

Den dramatiska terrängen i området med branta berg och djupa sjöar har sin förklaring i berggrunden. Örtensjöområdet präglas av bergarten hyperit som är en hård, mörk och kalkrik bergart som stått emot de nedbrytande krafterna, vittring och erosion. Den näringsrika berggrunden skapar goda förutsättningar för olika krävande växter som ryl, vårärt, underviol, trolldruva och vippärt. Inom storområdet Örten ligger naturreservaten Torrakberget, Nordbyberget och Råglandaberget.

Uppdaterad den