Naturvård

Naturminne

I Karlstads kommun finns ett naturminne, en stor ek vid Hammars gård i Väse. Naturminnen kan vara enskilda naturföremål, till exempel flyttblock, jättegrytor eller gamla och storvuxna träd, men även små områden med särskilt intressanta naturinslag.

De flesta naturminnen i Sverige bildades innan Sverige fick en naturvårdslagstiftning 1964, skyddsformen naturminne infördes 1909.

Kommunen kan utnämna naturminnen

Tidigare har det bara varit länsstyrelserna som har kunnat förklara skydd av naturminne. Men sedan 2009 får även kommuner förklara ett särpräglat naturföremål, som behöver särskilt skydd eller vård, som naturminne.

Under senare tid har skyddsformen varit sparsamt använd, eftersom det svenska naturskyddsarbetet har fokuserat på att bevara hela miljöer och naturtyper och inte enskilda individer. Med lagstiftningens nya möjlighet för kommuner, kan det bli mer aktuellt att förklara nya naturminnen igen.

Uppdaterad den