Naturvård

Naturvårds- och friluftsplan

Bild som visar större vattensalamander, växten grönskära och personer som grillar vid Göteborgsudden.

Naturvårds- och friluftsplanen är Karlstads kommuns sammanställning av befintlig kunskap om värdefulla natur- och friluftsområden inom hela kommunens yta. Planen anger också hur kommunens ska jobba med naturvård och friluftsliv under de närmaste åren.

Karlstads kommuns arbete med naturvård och friluftsliv består av konkreta naturvårdsåtgärder som skydd och restaurering av områden med särskilt höga naturvärden, såväl som att hålla friluftsområden i gott skick samt bidra med information till allmänheten om Karlstadsnaturen och undervisning om naturen.

Planen består av tre delar

Del 1 – Handlingsplan för teknik- och fastighetsnämnden 2021-2025

Nuvarande mål för naturvård och friluftsliv i Karlstads kommun samt åtgärder som planeras inom teknik- och fastighetsnämndens ansvarsområden fram till år 2025 för att uppnå målen.

Här kan du läsa del 1 – Naturvårds-och friluftsplan TFN 2021-2025

Del 2 – Nulägesbeskrivning och analys

Beskrivning av kommunens mest intressanta naturtyper och ansvarsarter, nulägesbeskrivning av kommunens naturvårdsarbete och friluftsliv samt analys av situationen för Karlstads natur och friluftsliv. Uppdaterad 2016.

Här kan du läsa del 2- Nulägesbeskrivning och analys

Del 3 – Värdefulla naturområden

En objektskatalog som utgörs av en interaktiv webb-karta med de mest värdefulla natur- och friluftsområdena. Till varje område på kartan finns beskrivningar och eventuella åtgärdsbehov.

Till webbkartan

Så tycker Karlstadsborna 

Som underlag till handlingsplanen gavs Karlstadborna möjlighet att svara på en enkät om kommunens arbete med naturvård och friluftsliv i aug/sep 2020. 

Läs mer om resultatet av enkäten om Karlstads naturvård och friluftsliv

Frågor?

Har ni frågor kring naturvårds- och friluftsplanen kontakta gärna kommunekolog Catharina Knutsson på tel: 054-540 67 89 eller catharina.knutsson@karlstad.se.

Uppdaterad den